onsdag 21. oktober 2009

Relativitetsteorien og internett

Albert Einsteins innføring i relativitetsteorien som ble skrevet som en oppsummering av hans to berømte teorier, den spesielle og den generelle relativitetsteorien, er blitt kåret til en av verdens mest betydningsfulle bøker av en jury bestående av mer enn hundre professorer, som ingen av dem var fysikere. Dette sier tydelig at tekstens betydning strekker seg langt utover svarte tavler med uleselige kråketær i kritt.

Jeg skal ikke på noen som helst måte forsøke å forklare relativitetsteorien fra grunnen av. Til det er jeg ikke smart nok (eller kanskje for smart), og har dessuten ikke tid til det.

Den spesielle relativitetsteorien som Einstein klekket ut i 1905 beskrives i verdens kanskje aller mest kjente ligning.

E=mc²

Her står E for energi, m for masse og c står for lysets hastighet.

Denne teorien fikk betydning for vår forståelse av en hel rekke fysiske fenomener. La oss se på to viktige konsekvenser av relativitetsteorien.

For det første innbærer den at selv den aller minste lille ting, som et atom, kan innholde enorme mengder energi. Dette beskrives jo godt i det norske ordet atom-kraft. Og nettopp i kjernefysikken finner vi gode bevis på at Einstens teorier stemmer.

For det andre betyr den at en hvilke som helst gjenstand vil vokse i masse desto høyere fart den har – umerkelig i normale hastigheter – men i det gjenstanden nærmer seg lyshastigheten vil den også nærme seg en uendelig masse. Dette beviser derfor at det ikke er mulig å overskride lysets hastighet.

Så hva har dette med internett å gjøre? Kanskje ingenting, men jeg fikk lyst til å leke litt med tanker.

Den spesielle relativitetsteorien er en kort tekst på noen titals sider og det er jo kanskje i seg selv en god illustrasjon på ideen om at noe svært lite kan inneholde enorm kraft. At pennen er mektigere en sverdet visste jo allerede Edward Bulwer-Lytton i 1838.

I vår web 2.0 verden kan vi kanskje si at den latente kraften i ordet virkelig har eksplodert til noe som minner om en kjernekrafteksplosjon, og – for å trekke inn den andre parallellen til relativitetsteorien - med den stadig økende hastigheten på linjene har internett vokst til en nesten uoverskuelig masse.

Man kan stille spørsmålet hvordan skal en stakkar finne fram til det som betyr noe?

Her kommer den generelle relativitetsteorien inn i bildet. Den handler om gravitasjon. Her beviser Einstein at gravitasjon er et resultat av krumninger i rommet. Når et større objekt tiltrekker seg et mindre er det fordi det skaper en krumning i rommet som påvirket det andre objektets bane og fører det mot seg.


På norsk er det forsøkt å skape slike gravitasjonsfelt med for eksempel portelene Sonitus og iNorden.

Om du for tiden svever litt formålsløst rundt i bloggsfæren og syntes ting kanskje mest av alt minner om tiden like etter Big Bang, kan du derfor håpe at gravitasjonskreftene kanskje snart vil trekke deg inn i banen til en riktig god blogg.

Bare pass deg for sorte hull.

Ingen kommentarer: